Aankoop stookolie

Verwarm je jouw woning met stookolie? Heb je moeite om de aankoop van stookolie te betalen? Onder bepaalde voorwaarden kan je financiële steun krijgen via het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt.