Vraag nu de stedelijke mantelzorgpremie aan.

Gepubliceerd op woensdag 7 feb 2024 om 11:42
aanvraag stedelijke mantelzorgpremie 2023

Stedelijke mantelzorgpremie 2023

Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de stedelijke mantelzorgpremie is dat de zorgbehoevende persoon dient te beschikken over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming). Om te bepalen of deze persoon al dan niet zorgbehoevend is, wordt een bepaald instrument (tool) gebruikt. Sinds 1 juni 2021 is dit instrument gewijzigd én wordt hiervoor de BelRAI screener gebruikt.

Iedere mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende zorgbehoevende persoon kan een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. De mantelzorgpremie bedraagt 150 euro per jaar en wordt uitbetaald in het tweede kwartaal. Er wordt slechts één mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend. Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden (kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...).
 

Meer info

Meer info over dit voordeel vind je hier.