Ambulante woonbegeleiding

Jongeren (18+), volwassenen of gezinnen die problemen ervaren op vlak van wonen of op één of meerdere levensdomeinen die hiermee samenhangen, kunnen hulp krijgen van het woonbegeleidingsteam. Samen zoeken ze naar oplossingen om stabiel, kwaliteitsvol en autonoom wonen, eventueel met ondersteuning, te versterken. Er wordt ingezet op het versterken van eigen krachten en (dreigende) woonproblematieken te vermijden. Begeleiding is steeds tijdelijk en kan over verschillende levensdomeinen gaan: woonsituatie, financiële, versterken en/of uitbouwen van netwerken, ondersteuning in het vinden naar werk/vrijetijdsbesteding ... .