Assistentiewoningen (serviceflat)

Een assistentiewoning of serviceflat is een aangepaste woning of wooneenheid waar de bewoner zelfstandig verblijft en beroep kan doen op zorg. Deze woningen zijn bestemd voor ouderen met een zorgproblematiek.