Belastingvermindering jeugdactiviteit

Je kan een belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt in verband met de opvang van je kind. Kinderopvang wordt hier ruim bekeken: activiteiten van jeugdverenigingen, sportorganisaties, speelpleinwerking, deelname aan een kamp …