Budgethulpverlening en budgetbegeleidng

Wanneer je hulp wenst bij het beheer van je inkomsten en uitgaven, moeilijk kan rondkomen of kampt met schulden kan je samen met een maatschappelijk werker zoeken naar een mogelijkheid om terug een financieel evenwicht te vinden. Hiervoor kan je terecht bij het Sociaal Huis of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).