Crisishulp

Een crisis kan erg ingrijpend zijn. Het is belangrijk dat je er niet mee blijft zitten en dat je erover praat. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan samen met jou de situatie bekijken en je helpen om uit deze crisis te geraken. Een tijdelijke rustperiode, een opvangplaats, een snel advies, gesprekken om te zoeken naar verandering, een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp ... Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zal het CAW steeds samen kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.