Sociaal verwarmingsfonds

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Het Fonds komt het gehele jaar door tussen.

Het gaat om de factuur betaald voor:

  •   huisbrandolie
  •   lamppetroleum (type c)
  •   bulkpropaangas

 NIET VOOR:

  •   aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
  •   propaangas in flessen
  •   butaangas in flessen