Deeltijds leren en werken jongeren

Wil je leren en werken combineren en op die manier op jouw eigen tempo certificaten, studiebewijzen of een diploma secundair onderwijs behalen? Het deeltijds onderwijs bestaat uit drie systemen: deeltijds beroepssecundair onderwijs, leertijd en deeltijdse vorming.