G-Sport

G-sporten is sporten op maat van een sporter met een fysieke, visuele, verstandelijke of auditieve beperking. Het lokaal bestuur hoopt samen met de G-sportclubs mensen met een beperking aan het G-sporten te zetten. De voorbije jaren zijn er steeds meer mensen met een beperking die de weg gevonden hebben naar onze G-sportclubs. G-sporten maakt je fitter en bezorgt je nieuwe vriendschappen!