Groeipakket - schooltoeslag

Ben je ouder van een kind in het kleuter-of basisonderwijs en/of een jongere in het secundair onderwijs? En heb je een beperkt inkomen? Misschien kom je dan in aanmerking voor de schooltoeslag (de vroegere schooltoelage). De toelage hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie, de leeftijd van de kinderen en het type onderwijs. Bovendien mogen de kinderen niet vaak onwettig afwezig zijn op school. Een schooltoelage aanvragen is niet nodig: de uitbetaler van je Groeipakket regelt alles. Heb je recht op een schooltoeslag, maar heb je eind december van het lopende schooljaar nog niets ontvangen? Neem dan contact op met de uitbetaler van het Groeipakket.