Hulp bij vragen over vreemdelingenrecht

Heb je een vraag over vreemdelingenrecht? Welke rechten en plichten heb je als vluchteling of vreemdeling? Soms is dat niet zo duidelijk. Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een helpdesk waar je terecht kan met al je vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.