Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

In ons land moet je je verplicht aansluiten bij een mutualiteit, daarvoor moet je betalen. Als je liever geen bijdrage betaalt, kan je gratis aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). De HZIV zorgt voor de betaling van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkeringen.