Huursubsidie (tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis)

Wanneer een woning niet aangepast is aan jouw situatie (bv. te klein of niet aangepast aan jouw handicap) kan je onder bepaalde voorwaarden, bij verhuis naar een geschikte woning, een huursubsidie aanvragen.