Huurtoelage

Heb je een hoge huishuur of moeite om de huur te betalen? Onder bepaalde voorwaarden kan je maandelijks financiële steun krijgen via het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt.