Informeren, adviseren en begeleiden van leerlingen

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) staan in voor het informeren, adviseren en begeleiden van schoolgaande kinderen. De medewerkers proberen je te helpen met vragen over leren en studeren, studie- en beroepskeuze, schoolloopbaan … Je kan er ook terecht voor vragen over psychosociale ontwikkeling en gezondheid.  Ook ouders kunnen met allerlei vragen over hun kind terecht bij het CLB. In Dendermonde zijn er twee CLB's: je kan terecht bij het Vrij CLB Waas & Dender of GO! CLB Prisma, afhankelijk waar je (kind) schoolloopt.