Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wanneer je door jouw handicap niet kan gaan werken of je werkt wel maar je kan maar 1/3 of minder verdienen van wat iemand zonder handicap verdient, heb je mogelijk recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).