Kinderopvang - sociaal tarief

Sommige kinderopvanginitiatieven zijn inkomensgerelateerd. Dit betekent dat de dagprijs van de kinderopvang berekend wordt op basis van het inkomen van de ouders. Deze prijs kan je berekenen op de website van Kind & Gezin. Mensen met een laag inkomen hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op verminderd tarief. Hiervoor kan je terecht in het Sociaal Huis.