Nachtzorg aan huis

Het kan gebeuren dat ouderen, zieken of personen met een beperking ’s nachts niet alleen willen zijn of dat het gewenst is dat iemand een oogje in het zeil houdt. Verschillende mutualiteiten beschikken, mits betaling, over deze vorm van ondersteuning.