Opvoedingsondersteuning

Verschillende diensten en organisaties geven informatie of helpen je verder wanneer je vragen hebt over opvoeding. Sommigen voorzien vorming, ontmoeting, ouder-kindtrainingen of kunnen je doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst. Ook onze stad heeft een opvoedingspunt: OpvoedenSamen bevindt zich in Huis van het Kind 'De Kroon'. Je kan er terecht met al jouw vragen over kinderen tussen 0 en 18 jaar.