Over ons

De digitale rechtenverkenner is een product van het lokaal bestuur Dendermonde. Met de rechtenverkenner willen we nieuwe doelgroepen bereiken en de transparantie van het huidige hulp-, zorg- en dienstverleningsaanbod in Dendermonde verhogen, voor alle inwoners van Dendermonde én in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties.

Met deze tool willen we de inwoners van Dendermonde wegwijs maken in het welzijnslandschap, een overzicht bieden van het hulp-, zorg- en dienstverleningslandschap in Dendermonde én helpen bij de zoektocht naar rechten, voordelen en diensten waar ze gebruik van kunnen maken.

Aanleiding

De ontwikkeling van deze rechtenverkenner kadert binnen het coronabeleid van het lokaal bestuur Dendermonde, meer specifiek de maatregelen voor sociaal kwetsbare groepen.

De COVID19-pandemie heeft voor veel Dendermondenaren socio-economische gevolgen. Hierdoor ontstaan er nieuwe noden bij inwoners die voorheen weinig of geen beroep deden op hulp-, zorg- en dienstverlening van het lokaal bestuur en de welzijnspartners. Zij hebben dus weinig of geen kennis van het aanbod op vlak van (sociale) dienstverlening. De digitale rechtenverkenner hoopt hier deels aan tegemoet te komen.

Een verhaal dat nooit af is...

De lancering van de digitale rechtenverkenner is geen eindpunt. Het aanbod aan hulp-, zorg- en dienstverlening is continue in beweging. Doorheen de tijd zal de wegwijzer verder aangroeien en geüpdatet worden.

Heb je een suggestie, vind je een bepaald product niet ... Laat het ons weten.

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis wil jouw fysieke rechtenverkenner zijn. Je kan hier steeds terecht met jouw welzijnsvragen.

Partners

Het beheer van deze website en onderhoud van de inhoud, gebeurt in nauwe samenwerking met tal van diensten van het lokaal bestuur Dendermonde én naaste (welzijns)partners actief in Dendermonde. Onderstaande partners maken deel uit van de werkgroep Kinderarmoede, zij hebben de ambitie om op lokaal niveau de strijd aan te gaan tegen (kinder)armoede.

GO CLB Prisma