Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat en kan je aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met dit budget kan je als meerderjarige zorg en ondersteuning inkopen binnen jouw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.