Psychologische ondersteuning

Heb je vragen over relatieproblemen, angsten, eenzaamheid, zingeving, etc. dan kan je psychologische ondersteuning vragen bij het Sociaal Huis. In overleg met jou, de maatschappelijk assistent en de psycholoog/orthopedagoog verloopt een verwijzing. Dit betreft een kortdurend zorgaanbod (max. 14 sessies) voor zowel volwassenen als kinderen. Indien je aan de voorwaarden voldoet, wordt je toegelaten tot deze psychologische ondersteuning en betaal je € 2,50 per sessie.

Hoe aanvragen?

  • Kom langs bij het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. 
  • Vraag telefonisch een afspraak als je je niet kunt vrijmaken tijdens de openingsuren.
  • Vraag telefonisch een huisbezoek als je minder mobiel bent. 

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart 
 • Overzicht van je inkomsten en van alle inwonende bloedverwanten in eerste graad (vader, moeder, zoon, dochter):
 • Loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)
 • Kinderbijslag (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding dagbedrag)
 • Pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Ziekte- of invaliditeitsvergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Uitkering van de FOD Sociale Zekerheid: inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
 • Spaargelden (spaarboekje)
 • Eigendom (bewijs van het kadastraal inkomen - attest Vlaamse Gemeenschap)
 • Bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • Alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

Afhandeling?

Een maatschappelijk assistent(e) voert een sociaal en financieel onderzoek uit om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Meer info ?

Sociaal Huis
Gentsesteenweg 1

052/37 85 00
info@sociaalhuisdendermonde.be