Welzijnsschakel Samenvloeiing

Samenvloeiing is een vrijwilligersorganisatie die de strijd aangaat tegen uitsluiting en sociale isolatie. Ze zijn tussenpersoon bij de nodige instanties: hulp bij het zoeken naar een woning, naar kinderopvang, bij het invullen van bepaalde documenten, begeleiden bij contact met Sociaal Huis/CAW/Huurdersbond/VDAB/Huis van het Kind ...
Steeds in samenwerking van en met de betrokkenen.
Samenvloeiing organiseert en werkt mee aan activiteiten om banden te versterken en kwetsbare mensen te ondersteunen.