Schuldbemiddeling

Wanneer je moeilijk kan rondkomen of kampt met schulden kan je samen met een hulpverlener zoeken naar een mogelijkheid om terug een financieel evenwicht te vinden. Hiervoor kan je terecht bij het Sociaal Huis of het CAW.