Sociaal verhuurkantoor Woonaksent

Het Sociaal Verhuurkantoor Woonaksent stelt betaalbare, kwalitatieve woningen van de private huurmarkt ter beschikking aan mensen die door omstandigheden moeilijk een goede woonst vinden. Woonaksent staat in voor de verhuur. Je dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen.