Begeleiden van gezinnen met een verontrustende opvoedingssituatie

vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die erkend is door het Agentschap Opgroeien (Vlaamse overheid). De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. Zij bieden hulpverlening op maat door de inzet van één of meerdere modules.

Mijn keuze

Voor wie

Familie en kinderen