Stedelijke premie thuisopvoeding van een kind met een handicap of aandoening

Wanneer je thuis een kind met een handicap of aandoening verzorgt, kan je hiervoor, onder bepaalde voorwaarden, jaarlijks een premie aanvragen.