Studie- en gezinsondersteuning De Katrol

Via 'De Katrol' worden kwetsbare gezinnen ondersteund in hun thuisomgeving. De Katrol werkt met studenten hoger onderwijs die twee maal een uurtje per week aan huis studie- en gezinsondersteuning geven. Volledig op vraag en op tempo van het gezin willen we hen laten kennismaken met onderwijs en trachten we ouderbetrokkenheid te creëren om hen zo te versterken op vlak van verschillende levensdomeinen.