Studietoelage hoger onderwijs

Wanneer je als student in het hoger of universitair onderwijs aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op een studietoelage.