Studio-opvang CAW

CAW Oost-Vlaanderen heeft in Dendermonde studio’s als verblijfmogelijkheid voor mannen, vrouwen en gezinnen. Je kan in aanmerking komen voor deze studio’s wanneer je dakloos bent of dreigt dakloos te worden. Deze opvangplaatsen gaan gepaard met een intensieve woonbegeleiding en zijn tijdelijk. In de begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. Zo kunnen administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van financiën, tewerkstelling, gezondheid en het (her)opbouwen van een netwerk aan bod komen. Als er tijdens het verblijf meer gespecialiseerde hulp nodig blijkt, gaan we in overleg op zoek naar gepaste bijstand.