Tegemoetkoming bij huurachterstal (Fonds ter bestrijding van uithuiszetting)

Heb je een huurachterstal? Onder bepaalde voorwaarden kan je als huurder bij het Sociaal Huis een tegemoetkoming krijgen. Dit kan enkel voor een achterstal van minimum 2 maanden en maximum 6 maanden én waarvoor nog geen vordering tot uithuiszetting lopende is. Via deze tegemoetkoming proberen we een stabiele woonsituatie te creëren én een uithuiszetting te vermijden. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt.