Tijdskrediet met motief

Een werknemer van een onderneming uit de private sector kan een aanvraag doen om zijn/haar arbeidsprestaties tijdelijk geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Daarvoor dient dien je wel een goede reden of motief te hebben. 
Motieven voor tijdskrediet zijn:
- zorg voor kind(eren) jonger dan 8 jaar
- palliatieve zorgen verlenen
- zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
- zorgen voor een kind met een beperking, jonger dan 21 jaar
- zorgen voor een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin
- een erkende opleiding volgen

Tijdens het tijdskrediet met motief kan de werknemer een vervangingsinkomen krijgen van de RVA.