Kinderopvang - toelage RVA

Wanneer je als alleenstaande na een periode van werkloosheid opnieuw gaat werken, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een toelage van de RVA. Die toelage dient om de extra kosten van kinderopvang (gedeeltelijk) te dekken.