Tolken en vertalen

Zoek je als professional naar een sociale tolk, wil je aan de slag gaan als sociaal tolk wil je of meer weten over sociaal tolken of vertalen? Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je meer info. Ben je op zoek naar een officiële vertaler om persoonlijke, officiële documenten te vertalen (bv.huwelijksakte, geboorteakte, diploma …)? Dan kan je terecht bij een beëdigde vertaler.