Tussenkomst medische kosten

Ben je ziek of hulpbehoevend? Heb je hoge kosten voor medicatie, consultaties,...? Onder bepaalde voorwaarden kan je maandelijks financiële steun krijgen via het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt.