Tussenkomst tandheelkunde

De kosten voor tandheelkundige ingrepen zoals een tandprothese, tandbeugel,…liggen vaak hoog. Kan je deze kosten niet betalen? Onder bepaalde voorwaarden kan je een financiële steun krijgen via het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt.