Informatie, advies en belangenverdediging zelfstandigen

Als zelfstandige kan je lid worden van Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO). Dit is een vereniging die opkomt voor de belangen van zelfstandigen. Ze informeert en adviseert haar leden en vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers die bij haar zijn aangesloten.

Mijn keuze

Voor wie