Vakbonden

Een vakbond of werknemersorganisatie is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. Dit zijn vooral werknemers, maar ook zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Als je aangesloten bent bij een vakbond, betaalt deze ook jouw werkloosheidsuitkering uit wanneer je hier recht op hebt.