Advies en informatie aan eigenaars

Bij eigenaarssyndicaat Verenigde Eigenaars kan je als vastgoedeigenaar terecht voor juridisch advies en informatieverstrekking. Zij vormen een onafhankelijke, zelfstandige belangengroep, zonder commerciële doeleinden, die de belangen van de eigenaar verdedigt.

Formulieren