Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag inkomen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming, betalen minder voor gezondheidszorg (bv. geneesmiddelen, consultatie bij de dokter) en hebben nog andere financiële voordelen (bv. gratis huisvuilzakken). De verhoogde tegemoetkoming wordt geregeld via jouw mutualiteit.