Vermindering van de zorgpremie voor de Zorgkas

Vanaf 1/1/2021 bedraagt de zorgpremie 54 of 27 euro per jaar. U betaalt de zorgpremie aan een erkende zorgkas zoals de Vlaamse Zorgkas. Die tarieven zijn bij alle zorgkassen hetzelfde. Dankzij uw zorgpremie kunnen we zorgbudgetten geven aan mensen die veel zorg nodig hebben of een handicap hebben. Als u op een dag zelf bepaalde zorgen nodig hebt, komt u ook in aanmerking voor die zorgbudgetten.

Vanaf 2022 wordt er gekeken naar twee voorwaarden:

  • U moet op één januari van het voorgaande jaar recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • U moet gedurende ten minste 5 opeenvolgende jaren die voorafgaan aan het betrokken jaar (maar hoeven niet onmiddellijk voor af te gaan) wonen in Vlaanderen of Brussel OF sociaal verzekerd in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.