Vereniging personen met een handicap (VFG) - Wegwijzer

Wegwijzer is een toegankelijk aanspreekpunt van VFG (Vereniging personen met een handicap) voor al jouw vragen rond handicap. 

Wegwijzer gaat op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk kunnen hebben en leggen in mensentaal rechten, plichten en procedures uit die op personen met een handicap van toepassing kunnen zijn. Als een vraag moeilijk te beantwoorden is, brengen ze de mensen rechtstreeks in contact met de gepaste dienst of organisatie.

Is er ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Dan zoekt Wegwijzer samen met de persoon uit op welke budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen hij/zij recht kan hebben. Wegwijzer begeleidt bij het zoeken naar gepaste ondersteuning. Ook bij problemen en vragen rond wonen en werken helpen ze graag verder. Ondersteuning nodig bij vrije tijd? VFG heeft een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Zo willen zij garanderen dat iedereen een boeiend sociaal leven kan uitbouwen ondanks zijn/haar beperking. Samen met hen kan je zoeken naar activiteiten in de buurt die bij de persoon zijn/haar interesses aansluiten.