Volwassenonderwijs

Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) hebben een uitgebreid aanbod aan cursussen en opleidingen voor mensen van 18 jaar en ouder (Nederlands, vrijetijdscursussen, secundair volwassenonderwijs, lerarenopleiding, informatica, techniek en hoger onderwijs).