Vrijstelling inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je voor bepaalde opleidingen en onder bepaalde voorwaarden een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.