Vrijstelling van de provinciebelasting

Een gezin betaalt de belasting voor elke woning die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. Dit kan de hoofdverblijfplaats zijn of een bijkomende verblijfplaats. De provinciebelasting wordt per woning berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Deze gezinnen kunnen vrijstelling van de belasting aanvragen:

  • Gezinnen die bewijzen dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.
  • Gezinnen die bewijzen dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie.