Ziekenvervoer

Moet je een verplaatsing maken voor een ziekenhuisbezoek of een medische behandeling? Je kan beroep doen jouw mutualiteit om op de juiste locatie te geraken. Voor sommige behandelingen (zoals nierdialyse, kankerbehandeling …) en onder bepaalde voorwaarden geeft de mutualiteit een tegemoetkoming voor het vervoer. Dat kan een kilometervergoeding zijn of een gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.