Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Werknemers, werklozen en zelfstandigen kunnen een uitkering ontvangen wanneer zij arbeidsongeschikt zijn. De mutualiteit of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering betaalt de uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels.