Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wanneer je minimum 65 jaar bent en een handicap hebt waardoor je niet volledig zelfredzaam bent, kan je, onder bepaalde voorwaarden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).