Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering) is bestemd voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op.